Тайлбар

24 цаг дотор     7 хоног дотор     7 хоногоос дээш
3-4 магнитуд     4-5 магнитуд     5-6 магнитуд     6-7 магнитуд     7 < магнитуд

Огноо Өргөрөг Уртраг Гүн (км) Магнитуд Газар хөдлөлтийн байршил
2022-06-13 04:29:00 51.79 105.59 10 3.8 Оросын холбооны улсад
2022-06-08 12:24:21 51.89 105.53 4.3 6 Оросын холбооны улсад
2022-06-07 02:17:44 51.19 100.31 10 3.8 Хөвсгөл аймгийн Ханх сумаас Баруун урд зүгт 44км зайнд
2022-06-05 10:00:49 45.17 94.21 10 3.6 Говь-Алтай аймгийн Бугат сумаас Урд зүгт 45км зайнд
2022-06-02 21:15:03 46.95 92.8 10 3.9 Ховд аймгийн Зэрэг сумаас Урд зүгт 17км зайнд
Огноо Өргөрөг Уртраг Гүн (км) Магнитуд Газар хөдлөлтийн байршил