Тайлбар

24 цаг дотор     7 хоног дотор     7 хоногоос дээш
3-4 магнитуд     4-5 магнитуд     5-6 магнитуд     6-7 магнитуд     7 < магнитуд

Огноо Өргөрөг Уртраг Гүн (км) Магнитуд Газар хөдлөлтийн байршил
2022-12-03 15:49:53 51.28 100.21 10 4.4 Хөвсгөл аймгийн Ханх сумаас Баруун урд зүгт 40км зайнд
2022-12-03 08:39:17 50.96 90.77 10 5 Оросын холбооны улсад
2022-11-26 22:50:32 52.2 98.21 10 3.5 Оросын холбооны улсад
2022-11-18 22:47:00 51.05 100 2 4.5 Хөвсгөл аймгийн Ринченлхүмб сумаас Зүүн зүгт 24км зайнд
2022-11-18 03:16:20 42.76 108.69 9.4 3.6 Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумаас Баруун урд зүгт 56км зайнд
2022-11-17 14:16:32 51.13 100.32 10 4.1 Хөвсгөл аймгийн Ринченлхүмб сумаас Зүүн зүгт 45км зайнд
2022-11-17 12:08:49 51.17 108.34 10 3.8 Оросын холбооны улсад
2022-11-17 10:47:21 48.87 88.82 13.1 4.6 Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумаас Баруун зүгт 26км зайнд
2022-11-15 08:24:02 51 100 10 4.7 Хөвсгөл аймгийн Ринченлхүмб сумаас Зүүн урд зүгт 26км зайнд
2022-11-13 06:32:00 43.38 105.51 10 3.7 Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сумаас Баруун хойд зүгт 68км зайнд
2022-11-11 15:25:19 51.53 105.72 10 5.4 Оросын холбооны улсад
2022-11-07 07:48:21 48.31 89.64 2 3.8 Баян-Өлгий аймгийн Алтай сумаас Зүүн зүгт 9км зайнд
2022-11-06 18:34:25 44.96 100.69 10 4.1 Баянхонгор аймгийн Богд сумаас Урд зүгт 27км зайнд
2022-11-05 08:29:48 45.95 106.83 10 4 Дундговь аймгийн Дэрэн сумаас Урд зүгт 29км зайнд
Огноо Өргөрөг Уртраг Гүн (км) Магнитуд Газар хөдлөлтийн байршил