Тайлбар

24 цаг дотор     7 хоног дотор     7 хоногоос дээш
3-4 магнитуд     4-5 магнитуд     5-6 магнитуд     6-7 магнитуд     7 < магнитуд

Огноо Өргөрөг Уртраг Гүн (км) Магнитуд Газар хөдлөлтийн байршил
2024-04-16 18:55:59 48.21 95.15 10 4.1 Завхан аймгийн Завханмандал сумын нутагт
2024-04-16 18:50:29 51.81 98.4 10 4 Оросын холбооны улсад
2024-04-14 04:11:27 43.57 103.92 10 3.6 Өмнөговь аймгийн Баяндалай сумын нутагт
2024-03-27 12:44:41 45.03 106.77 10 3.9 Дундговь аймгийн Өлзийт сумын нутагт
2024-03-24 17:44:57 44.85 100.09 10 4.7 Баянхонгор аймгийн Баянговь сумын нутагт
2024-03-20 13:08:19 43.17 114.19 10 4 Хятад улсад
Огноо Өргөрөг Уртраг Гүн (км) Магнитуд Газар хөдлөлтийн байршил