Тайлбар

24 цаг дотор     7 хоног дотор     7 хоногоос дээш
3-4 магнитуд     4-5 магнитуд     5-6 магнитуд     6-7 магнитуд     7 < магнитуд

Огноо Өргөрөг Уртраг Гүн (км) Магнитуд Газар хөдлөлтийн байршил
2023-01-21 21:09:45 50.98 99.99 10 4.7 Хөвсгөл аймгийн Ринченлхүмб сумаас Зүүн урд зүгт 27км зайнд
2023-01-21 15:52:56 51 100 10 3.9 Хөвсгөл аймгийн Ринченлхүмб сумаас Зүүн урд зүгт 26км зайнд
2023-01-20 21:09:00 50.99 99.99 10 4.2 Хөвсгөл аймгийн Ринченлхүмб сумаас Зүүн урд зүгт 26км зайнд
2023-01-16 06:25:05 51.01 99.99 10 3.6 Хөвсгөл аймгийн Ринченлхүмб сумаас Зүүн урд зүгт 25км зайнд
2023-01-15 00:53:46 51 100.01 10 4.2 Хөвсгөл аймгийн Ринченлхүмб сумаас Зүүн урд зүгт 27км зайнд
2023-01-14 15:39:31 51 100 10 4.9 Хөвсгөл аймгийн Ринченлхүмб сумаас Зүүн урд зүгт 26км зайнд
2023-01-09 23:44:55 51.25 100.32 10 3.6 Хөвсгөл аймгийн Ханх сумаас Баруун урд зүгт 38км зайнд
2023-01-07 19:59:05 51.71 101.21 10 3.8 Оросын холбооны улсад
2023-01-07 02:42:40 50.26 91.13 0.7 3.9 Увс аймгийн Сагил сумаас Баруун зүгт 35км зайнд
2023-01-03 14:59:07 47.29 92.27 10 3.6 Ховд аймгийн Манхан сумаас Урд зүгт 14км зайнд
2023-01-02 19:14:38 42.81 108.66 10 3.5 Дорноговь аймгийн Хатанбулаг сумаас Баруун урд зүгт 54км зайнд
2022-12-27 13:36:37 50.22 91.19 10 4.6 Увс аймгийн Сагил сумаас Баруун урд зүгт 33км зайнд
Огноо Өргөрөг Уртраг Гүн (км) Магнитуд Газар хөдлөлтийн байршил