Та газар хөдлөлт мэдрэв үү ?

* Газар хөдлөл:
* Таны овог :
* Таны нэр :
* Холбогдох утас :
* Таны И-мэйл :
* Та газар хөдлөх үед хаана (ойролцоо) байсан бэ?
Та газар хөдлөх үед байсан газрын талаар дэлгэрэнгүй бичнэ үү
*Газар хөдлөлт мэдэрсэн огноо:
*Газар хөдлөлт болох үед таны байсан газар?
*Хэрэв та газар хөдлөх үед ямар нэгэн байшин барилга дотор байсан бол тухайн барилга байшинг тодорхойлно уу. (Хэдэн давхар байшингийн хэдэн давхарт байсан бэ?)
 
*3. Газар хөдлөх үед та юу хийж байсан бэ?
*Газар хөдлөлтөөр танд ямар хөдөлгөөн мэдрэгдсэн бэ?
*Газар хөдлөх үед айж эмээх явдал гарсан уу?
*Тухайн үед таны ойр хэдэн хүн байснаас хэдэн хүн нь газар хөдлөлтийг мэдэрсэн бэ?
*Дүүжлээстэй зүйлсийн савлах хөдөлгөөн (Гэрэл, зураг гэх мэт)
*Цонх хаалга
*Ямар нэгэн жижиг эд зүйлс унах юмуу хөдөлсөн үү? (ном, ваар гэх мэт)
*Гэрийн тавилгад ямар нэгэн хөдөлгөөнд орсон уу.(Зурагт, компьютер гэх мэт)
*Ямар нэгэн шингэн зүйл савнаасаа цалгих асгарах зүйл ажиглагдсан уу
*Амьтадад нөлөөлсөн байдал:
*Таны амьдарч байсан орон байрны хийц,төрөл
*Таны амьдарч байсан байшин барилгад эвдрэл гэмтэл гарсан уу
*Таны амьдарч буй болон ойр орчимд газрын гадарга зүйд өөрчлөлт орсон уу