M 4.9 - Ховд аймгийн Дарви сумаас Баруун зүгт 27км зайнд

2021-12-24 00:48:52   |   46.96o 93.25o   |   10км гүнд

← Буцах