M 4.1 - Баянхонгор аймгийн Богд сумаас Урд зүгт 27км зайнд

2022-11-06 18:34:25   |   44.96o 100.69o   |   10км гүнд

← Буцах