M 3.8 - Баян-Өлгий аймгийн Алтай сумаас Зүүн зүгт 9км зайнд

2022-11-07 07:48:21   |   48.31o 89.64o   |   2км гүнд

← Буцах