M 3.7 - Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо сумаас Баруун хойд зүгт 68км зайнд

2022-11-13 06:32:00   |   43.38o 105.51o   |   10км гүнд

← Буцах