M 4.6 - Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сумаас Баруун зүгт 26км зайнд

2022-11-17 10:47:21   |   48.87o 88.82o   |   13.1312км гүнд

← Буцах


СЕЙСМОТЕКТОНИК БҮС - АЛТАЙ

Тектоник мужлал: Монгол Алтай, Өлгий, Ховд, Алтан Хөхий, Хархиран террайн [Төмөртогоо, Монголын тектоник мужлал M1:7 000 000, 2002;]

Хамрах аймгийн нутаг дэвсгэр: Баян-Өлгий, Ховд, Увс аймгийн баруун хил залгаа нутаг;

Бүсийн ерөнхий тойм: Монголын баруун хязгаар нутгийн зах даган баруун хойноос зүүн урагш үргэлжлэн сунаж тогтсон Алтайн нурууны хойд хэсгийг хамарсан Монгол ба Оросын Дорнод Сибирийн хил дамнасан бүс нутаг;

Тектоник шилжилт хөдөлгөөн: Кембри, палеозойн дунд үеийн атираат бүсэд багтана. Гадаргын төрх байдлаараа бусдаас илүү өргөгдсөн, баруун хойноос зүүн урагш чигт сунаж тогтсон структуртай. Эвдрэлийн хүчдэл хуримтлал их, хүчтэй газар хөдлөлт тохиолдох магадлал өндөр.

Идэвхтэй хагарлууд: Сагсай-Буянтын систем хагарал; Цэнгэл Хайрхан; Толбо нуурын систем хагарал: Хөх сэрх-Цагаан салаа, Толбо нуур ба Мөнх Хайрхан; Ховдын систем хагарал: Чихтэй, Цамбагарав, Ар хөтөл, ба Биж; Цагаан шувуутын систем хагарал: Хар Ус, Үүрэг нуур-Жид, Фун-Юн; Цагаан гол; Бор бургас; Чуй; Даян нуур; Хотгор [Khilko et al., 1985, Baljinnyam et al, 1993, Walker R.T et al., 2006, Ulziibat D. 2006].

Хүчтэй газар хөдлөлтийн голомтын бүс: Үүрэг нуур, Чуй, Монгол Алтай (Фун-Юн)

Хүчтэй газар хөдлөлтүүд M>6.5:

  • 1761 (Ар хөтөл) [Хилько ба бусад, 1985]
  • 1922/08/25, Ml=6.5 (Хотгорын хагарлын бүс) [Хилько ба бусад, 1985]
  • Монгол Алтайн газар хөдлөлт, 1931/08/10, Mw=8.1
  • Үүрэг нуурын газар хөдлөлт: 1970/05/15, Ml=7.0 [Bayasgalan.,1999].

Хамгийн сүүлд болсон хүчтэй газар хөдлөлт:

  • Чуйн газар хөдлөлт: 2003/09/27, Mw=7.3 (Оросын Алтайн хязгаарт) [Ulziibat M.,2006].