M 4.1 - Хөвсгөл аймгийн Ринченлхүмб сумаас Зүүн зүгт 45км зайнд

2022-11-17 14:16:32   |   51.13o 100.32o   |   10км гүнд

← Буцах