M 4.5 - Хөвсгөл аймгийн Ринченлхүмб сумаас Зүүн зүгт 24км зайнд

2022-11-18 22:47:00   |   51.05o 100o   |   2км гүнд

← Буцах