M 4.4 - Хөвсгөл аймгийн Ханх сумаас Баруун урд зүгт 40км зайнд

2022-12-03 15:49:53   |   51.28o 100.21o   |   10км гүнд

← Буцах